Rekolekcje z postem Daniela

REKOLEKCJE Z POSTEM DANIELA

W ZGROMADZENIU NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI

ORAZ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚEWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU OŁTARZA (SERCANIE BIALI)

21.09-1.10.2017 r.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, p. 62)

Zapraszamy Cię na spotkanie z Bogiem Żywym, który uwalnia, uzdrawia i ma moc przemienić Twoje życie. Każde rekolekcje to czas łaski, czas spotkania z miłosiernym Ojcem, czas doświadczenia Bożej miłości i szansa przyjęcia nowego życia w Chrystusie.

CEL I OGÓLNY PROGRAM 10-DNIOWYCH REKOLEKCJI Z POSTEM:

Każdy z nas w swej naturze składa się niepodzielnie z ciała i ducha. Nie możemy zajmować się tylko i wyłącznie jedną sferą życia, zaniedbując drugą. Celem naszych rekolekcji jest więc połączenie troski o oczyszczenie zarówno ciała, jak i duszy.

1. Uzdrowienie duszy i ciała - medytacje nad wybranymi fragmentami Pisma świętego

z opiekunem duchowym, udział we Mszy Świętej z homilią, możliwość rozmowy duchowej i spowiedzi świętej, codzienna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

2. Kuracja oczyszczająca organizm dietą warzywno-owocową pod okiem lekarza i dietetyka, poparta fachową literaturą dotyczącą postów.

3. Oczyszczenie ze złogów i toksyn poprzez ruch i wysiłek fizyczny – poranna i wieczorna gimnastyka na świeżym powietrzu, spacery w pięknym górskim plenerze, pływanie
w basenie.

4. Oczyszczenie ze złogów i toksyn poprzez ruch i wysiłek fizyczny – poranna i wieczorna gimnastyka na świeżym powietrzu; Nordic Walking, miejską trasą, wycieczki piesze szlakiem architektonicznych zabytków miasta i ścieżką edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy Zdroju, wyjścia na basen, spacery w okolicy klasztoru Sercanów Białych w pięknym górskim, plenerze.

5. Powrót do naturalnej równowagi organizmu, poprawa samopoczucia i regeneracja sił duchowych i fizycznych.

6. Dodatkowo: nawiedzenie sanktuariów maryjnych w Kotlinie Kłodzkiej, min.: w Starym Wielisławiu i Wambierzycach, zwiedzanie niektórych zabytków Kłodzka.

DLA KOGO SĄ TE REKOLEKCJE?

Zapraszamy wszystkie chętne osoby: świeckie, duchowne, konsekrowane, mające pragnienie polepszenia zdrowia duchowego i fizycznego, które w duchu wolnego wyboru w/g opisanego wyżej celu i programu rekolekcji, wzorując się na biblijnym Danielu, podejmą duchowy
i fizyczny wymiar rekolekcji z postem. Zaangażują się w proponowane ćwiczenia ruchowe (stosownie do możliwości) oraz w duchu wdzięczności za dar życia i inne otrzymane od Pana Boga dary będą się starać obdarzać innych ludzi dobrocią i życzliwością.

TERMIN: 21 września -1paźdzernika 2017 r. (czwartek – niedziela)

-    Przyjazd i zakwaterowanie w czwartek od godz. 15.00, kolacja godz. 18.00

-    Zakończenie po niedzielnym obiedzie ok. godz. 14.00

(zgłoszenia najpóźniej do 10 września, bądź do wyczerpania miejsc)

MIEJSCE:

Klasztor Chrystusa Króla oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

ul. Reymonta 1;

57-320 Polanica Zdrój

DOJAZD

- samochodem własnym: kierunek Pokrzywno, ustawiać nawigację ul. Graniczna 1;

- PKS: Dworzec autobusowy w Polanicy Zdroju, ul. Kłodzka

- PKP: Stacja kolejowa w Polanicy Zdroju, ul. Dworcowa 4

Osobom przyjeżdżającym do Polanicy Zdroju autobusem lub pociągiem proponujemy odebranie z dworca, po wcześniejszym dwudniowym zgłoszeniu takiej potrzeby

PROWADZĄCY:

-  Rekolekcjonista: O. Zdzisław Szymczycha SSCC – kapłan i zakonnik, kom. 503 356 993;

-  Lekarz: Mariola Wierzba

KOSZT: pobyt, wyżywienie, organizacja rekolekcji

-  pokój 1 - osobowy –  1400 zł

-  pokój 1 - osobowy  z łazienką –  1500 zł

-  pokój 2 - osobowy – 1300 zł

-  pokój 2 - osobowy z łazienką – 1400 zł

-  pokój 3 - osobowy –  1200 zł

-  pokój 3 - osobowy  z łazienką – 1300 zł

ZGŁOSZENIA i INFORMACJA:

-  Wersja elektroniczna – email: rekolekcjesercanie@gmail.com

W zgłoszeniu podajemy:     

-   imię i nazwisko;

-   rok urodzenia;

-   miejsce zamieszkania;

-   numer telefonu;

-   email;

-  Osoby nie korzystające z komputera zgłaszają się telefonicznie: tel. 503 356 993 –

(o. Zdzisław Szymczycha SSCC); 

Więcej informacji o miejscu rekolekcji na stronie internetowej: www.polanicasercanie.pl

-  Zadatek na konto:

Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: 400 zł od osoby wpłacamy na konto, najpóźniej do 10 września 2017 r. :

Zgromadzenie Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Marii Dom Zakonny

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

15 1020 5112 0000 7502 0036 7854

z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto ……, Rekolekcje z postem 2017)

-  UWAGA: Gdyby do 10 września 2017 r. nie zebrała się minimalna 15-osobowa grupa uczestników, rekolekcje zostaną odwołane i zaliczka zwrócona na konto uczestnika.

-  KARTA UCZESTNIKA:

-      każdy uczestnik rekolekcji wypełnia elektroniczną kartę uczestnictwa, która znajduje się na naszej internetowej stronie lub otrzyma ją od nas na swój adres email.

-      wypełnioną kartę należy wysyłać na nasz adres email:rekolekcjesercanie@gmail.com, 

-      kartę podpisujemy w dniu przyjazdu na rekolekcje.

-      osoby nie korzystające z komputera wypełnią kartę na miejscu w dniu przyjazdu.

 

 

      KARTA UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH Z POSTEM DANIELA       

A. Dane personalne

 

1. Imię /imiona:

2. Nazwisko:

3. Ulica, nr domu, mieszkania:

4. Kod pocztowy, miejscowość:

5. Pesel /-e/:

- ……………………………………………………

6. Telefon:

- :………………………………………………

7. e-mail:

8. Parafia:

9. Zawód:

10. Przynależność do wspólnoty, ruchu, grupy modlitewnej:

 

 

B. Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Przeciwskazania - choroby, które Ciebie dotyczą (podkreśl):

               

- choroba psychiczna

- zażywanie leków psychotropowych

- nadczynność tarczycy

- czynna gruźlica

- cukrzyca insulinozależna

- wyniszczenie nowotworowe

- ostra niewydolność poszczególnych układów

- ostra niewydolność poszczególnych narządów

- osłabienie wieku starczego

- stan po przeszczepie narządów

- bulimia i anoreksja

- ciąża i okres karmienia

- dzieci przed i w trakcie okresu dojrzewania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD POKOJU
 - podkreślić -

 

UWAGI:

                       

1 osobowy                 

1 - osobowy z łazienką

2 - osobowy

2 - osobowy  z łazienką

DATA I PODPIS:

3 - osobowy

3 -osobowy  z łazienką

 

INFORMACJE

1. TERMIN: 21 września -1paźdzernika 2017 r. (czwartek – niedziela)

-   Przyjazd i zakwaterowanie w czwartek od godz. 15.00, kolacja godz. 18.00

-  Zakończenie po niedzielnym obiedzie ok. godz. 14.00

(zgłoszenia najpóźniej do 10 września, bądź do wyczerpania miejsc) 

 2. MIEJSCE:

Klasztor Chrystusa Króla oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

ul. Reymonta 1;

57-320 Polanica Zdrój

3. DOJAZD

- samochodem własnym: kierunek Pokrzywno, ustawiać nawigację ul. Graniczna 1;

- PKS: Dworzec autobusowy w Polanicy Zdroju, ul. Kłodzka;

- PKP: Stacja kolejowa w Polanicy Zdroju, ul. Dworcowa 4;

Osobom przyjeżdżającym do Polanicy Zdroju autobusem lub pociągiem proponujemy odebranie z dworca, po wcześniejszym dwudniowym zgłoszeniu takiej potrzeby

4. PROWADZĄCY:

-      Rekolekcjonista: O. Zdzisław Szymczycha SSCC – kapłan i zakonnik, kom. 503 356 993;

-      Lekarz: Mariola Wierzba

 5. KOSZT: pobyt, wyżywienie, organizacja rekolekcji

-      pokój 1 - osobowy –  1400 zł

-      pokój 1 - osobowy  z łazienką –  1500 zł

-      pokój 2 - osobowy – 1300 zł

-      pokój 2 - osobowy z łazienką – 1400 zł

-      pokój 3 - osobowy –  1200 zł

-      pokój 3 - osobowy  z łazienką – 1300 zł

 6. ZGŁOSZENIA i INFORMACJA:

 -      Wersja elektroniczna – email: rekolekcjesercanie@gmail.com

 W zgłoszeniu podajemy:  

 -    imię i nazwisko;

 -    rok urodzenia;

 -    miejsce zamieszkania;

 -    numer telefonu; email;

 -      Osoby nie korzystające z komputera zgłaszają się telefonicznie: tel. 503 356 993 – (o. Zdzisław Szymczycha SSCC); 

 -      Zadatek na konto:

 Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: 400 zł od osoby wpłacamy na konto, najpóźniej do 10 września 2017:

 Zgromadzenie Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Marii Dom Zakonny

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

 15 1020 5112 0000 7502 0036 7854

 z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto ……, Rekolekcje z postem 2017)

 -     UWAGA: Gdyby do 10 września 2017 r. nie zebrała się minimalna 15-osobowa grupa uczestników, rekolekcje zostaną odwołane i zaliczka zwrócona na konto uczestnika.

 7.    KARTA UCZESTNIKA:

 -      każdy uczestnik rekolekcji wypełnia elektroniczną kartę uczestnictwa, która znajduje się na naszej internetowej stronie lub otrzyma ją od nas na swój adres email.

 -      wypełnioną kartę wysyłamy na nasz adres email:rekolekcjesercanie@gmail.com, 

 -      kartę podpisujemy w dniu przyjazdu na rekolekcje.

 -osoby nie korzystające z komputera wypełnią kartę na miejscu w dniu przyjazdu.

Nowe galerie

więcej zdjęć

Kontakt

57-320 Polanica Zdrój - Sokołówka ul. Reymonta 1
74 868 13 17

© 2015 Klasztor Chrystusa Króla

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
141 0.15184593200684