Czym jest Intronizacja?

Jest ratunek dla małżeństw i rodzin

W jaki sposób ratować współczesne małżeństwa i rodziny przed zagrożeniem?

Co robić, gdy zawodzą wszystkie ludzkie środki?

Zaprośmy do naszych domów, mieszkań Chrystusa Króla Miłości wraz z Jego troskliwą Matką Maryją, jak to uczynili nowożeńcy z Kany Galilejskiej.

Dokonaj intronizacji Najświętszego Serca Jezusa. Gdy nasz Pan Jezus stanie się Głową naszych rodzin, najlepszym Przyjacielem i Doradcą, wtedy okaże, że jest Wszechmocny, jak w życiu swoich przyjaciół: Łazarza, Marii i Marty z Betanii.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rodzinach

Najważniejszym celem Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi jest głoszenie wszędzie nieskończonego bogactwa miłości Boga wcielonego i objawionego w Sercu Jezusa, a także Sercu Maryi, Jego Matki. Tylko ta miłość może stać się fundamentem prawdziwego szczęścia i ra­tunkiem dla świata. W 2007 roku minęło 100 lat od rozpoczęcia przez zakonnika Najświętszych Serc, o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960), dzieła Intronizacji Serca Jezusowego w rodzinach chrześcijańskich.

 

Dieło to nawiązuje do objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, jakie otrzymała w drugiej połowie XVII wieku w Paray-le-Monial we Francji. Pan Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące chwałą, płonące miłością i otoczone cierniową koroną z krzyżem na szczycie, skarżąc się jednocześnie na niewdzięczność, oziębłość i wzgardę ludzi. Powiedział:

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, (...) a w zamian doznaję od większości gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważe­nia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w Sakramencie Miłości. Za te zniewagi Jezus domagał się zadośćuczynienia i wynagrodzenia, ale przekazał także pewne obietnice dla czcicieli Jego Serca. Wśród tych obietnic znalazła się jedna, która dotyczyła intronizacji: Będę błogosławił domom, w których obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony.

O. Mateo, modląc się w sierpniu 1907 r. w kaplicy objawień w Paray-le-Monial, doznał łaski uzdrowienia ze swej choroby i zrozumiał, że właśnie to życzenie Pana Jezusa, nie zostało jeszcze spełnione. Papież Leon XIII dokonał wprawdzie poświęcenia całego świata Najświętszemu Sercu Jezusowemu, ale Pan Jezus wyraził pragnienie, aby Jego Boskie Serce panowało w poszczególnych rodzinach, aby w każdej rodzinie mógł doznawać najwyższej czci. O. Mateo postanowił więc całe swoje życie poświęcić temu apostolstwu. Dokonywał mnóstwa intronizacji w rodzinach na całym świecie, odnosząc wspaniałe owoce. Znamienną cechą tego dzieła były liczne nawrócenia. Arcybiskup Montevideo, widząc nadprzyrodzone owoce intronizacji, powiedział kiedyś do o. Mateo: Twoja misja rodzi zmartwychwstanie do życia w miłości. To, co widziałem, to nie było zmartwychwstanie pojedynczych ludzi, ale to cały cmentarz, zmartwychwstał!

 

Czym zatem jest intronizacja?

Jak sama nazwa wskazuje intronizować, to znaczy wprowadzić kogoś na tron, obrać go za króla, za panującego. A zatem Intronizacja Serca Jezusowego w rodzinie to jest oficjalne uznanie Jego władzy nad daną rodziną chrześcijańską. W sposób zewnętrzny okazuje się to przez umieszczenie wizerunku Serca Bożego na najgodniejszym miejscu w domu, czemu towarzyszy akt poświęcenia. Dokonując intronizacji rodzina zobowiązuje się żyć według zasad Ewangelii i nauki Kościoła. Przez intronizację uznaje Chrystusa za swego Pana, najlepszego Przyjaciela i Doradcę, ogłaszając Go głową rodziny. Oddając Mu w ten sposób cześć, jednocześnie wynagradza się Zbawicielowi wzgardę i odrzucenie Jego miłości.

W swojej książce Jezus, Król Miłości o. Mateo pisał: „Najwyższym celem całego apostolstwa introni­zacji jest uświęcenie rodziny. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma być pierwszym żywym tronem Króla Miłości. Chcąc przeobrazić i ponownie ocalić świat, trzeba sprawić, aby Boże przyjście na ziemię trwało nieprzerwanie, aby Emmanuel, Jezus Ewangelii, mieszkał i królował wśród nas. Aby to osiągnąć, trzeba zdobyć społeczeństwo począwszy od jego podstaw, słowem, trzeba odnowić rodzinę chrześcijańską. Rodzina, to niejako sprawdzian wartości i tężyzny narodu. Ile warta rodzina, tyle wart naród”.

Kontynuacja i rozwój dzieła Intronizacji

Poświęcenie się Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi

Wraz z rozwojem dzieła intronizacji pod wpływem nowych świateł Ducha Świętego, listów płynących o pasterzy Kościoła i wiernych świeckich pragnących większego podkreślenia Niepokalanego Serca Maryi, o. Mateo napisał broszurkę pt. „Uroczyste Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi". Jego następca, o. Francis Larkin rozszerzył uroczystość Intronizacji łącząc poświęcenie Serca Jezusa z poświęceniem Sercu Maryi.

Temat zjednoczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa z Niepokalanym Sercem Maryi zajmuje wybitnych teologów z całego świata. Już św. Małgorzata Alacoque poświęciła się wraz ze swoimi nowicjuszkami Najświę­tszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym samym wieku św. Jan Eudes Mezerai (1601-1680) szerzył idę poświęcenia się Obu Najświętszym Sercom. Według niego Serce Maryi jest tak ściśle zjednoczone z Sercem Jezusa, że tworzy jakby jedno Serce. Zasługą tego świętego jest, że do­wiódł iż teologia i nabożeństwo do Serca Maryi jest koniecznym uzupełnieniem i dopełnie­niem kultu Serca Jezusowego. Pod wpływem św. Jana Eudes rodziny poświęcające się Obu Najświętszym Sercom umieszczały w swych domach dwa obrazy Jezusa i Maryi.

W 1917 roku w Fatimie Matka Boża uka­zała się trójce pastuszków - Łucji, Frankowi i Hiacyncie. Maryja ukazała swoje Niepokalane Serce, jako jedyny ratunek dla świata i bezpieczne schronienie przed wielorakim złem. Powiedziała wtedy: „Bóg chce wprowadzić na całym świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione przeze Mnie dla ozdo­by Jego tronu". Jest więc wyraźnym życzeniem Pana Jezusa, aby Serce Maryi było czczone razem z Jego Sercem. Tak jak w nabożeństwie do Serca Bożego najważniejszymi aktami są poświęcenie i wynagrodzenie, podobnie jest w nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi.

Matka Boża prosiła o poświęcenie Jej całego świata, a szczególnie Rosji, oraz składanie wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca. Wszystkim, którzy przez 5 kolej­nych pierwszych sobót miesiąca: przyjmą Komunię św., odmówią cząstkę (5 tajemnic) różańca św. i  przez 15 minut będą rozmyślać o jednej lub kilku   tajemnicach   różańcowych,   Maryja obiecała, że będzie obecna w godzinę ich śmierci wraz z łaskami potrzebnymi do zba­wienia. W 1984 roku ojciec święty Jan Paweł II ostatecznie spełnił prośbę Matki Bożej z Fatimy poświęcając Jej, w łączności ze wszystkimi biskupami cały świat i Rosję. Tym razem odpowiedzią Nieba na ten akt był upadek komunizmu i rozpoczęcie procesu nawracania się Rosji.

W naszej polskiej słowiańskiej tradycji cześć dla obydwu Najświętszych Serc łącznie jest głęboko zakorzeniana. W bardzo wielu domach na ścianach były umieszczane obrazy Najświętszych Serc. Może nie znajdowały się one tam z racji intronizacji, ale jednak wyrażały głęboką potrzebą jakiejś potrzeby więzi z Bożą dobrocią, miłością objawioną w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

 
Dwie poprawne tradycje intronizacji

Apostołowie intronizacji w rodzinie szli i idą dwoma nurtami, jedni w czasie obrzędu intronizacji umieszczają tyko obraz Najświętszego Serca Jezusa,  natomiast drudzy dwa obrazy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi jednocześnie. Ostatecznie powinna decydować o tym rodzina dokonująca intronizacji oraz kapłani i zakonnicy , którzy  podejmują się tego dzieła w Kościele.

 

 

Nowe galerie

więcej zdjęć

Kontakt

57-320 Polanica Zdrój - Sokołówka ul. Reymonta 1
+48 787 650 505

© 2015 Klasztor Chrystusa Króla

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.070220947265625